Tỷ giá ngoại tệ

Tỉ giá được cập nhật thường xuyên hằng ngày, tuy nhiên lưu ý với tỉ giá tiền tệ (Tiền Trung Quốc) sẽ được thay đổi nhẹ trong từng giờ. Vui lòng liên hệ số HOTLINE để biết thêm chi tiết .
Ngày Nạp Tệ Thanh Toán Hộ
02/02/2018 1:30 PM 3608 0
01/02/2018 7:24 PM 3610 0

Xem Full Tỷ Giá

Tỉ Giá Tiền Tệ

Ngày Nạp Tệ Thanh Toán Hộ
02/02/2018 3608 0
01/02/2018 3610 0
30/01/2018 3570 3590
25/01/2018 3572 3595
22/01/2018 3536 3560
19/01/2018 3535 3555
16/01/2018 3533 3553
15/01/2018 3520 3542
15/01/2018 3518 3540
13/01/2018 3507 3525
11/01/2018 3488 3510
10/01/2018 3487 3505
07/01/2018 3500 3515
03/01/2018 3482 3500
02/01/2018 3475 3495
30/12/2017 3470 3490
29/12/2017 3470 3490
27/12/2017 3455 3480
26/12/2017 3455 3470
25/12/2017 3462 3482
Trang 1 / 5
Go Top