Tỷ giá ngoại tệ

Tỉ giá được cập nhật thường xuyên hằng ngày, tuy nhiên lưu ý với tỉ giá tiền tệ (Tiền Trung Quốc) sẽ được thay đổi nhẹ trong từng giờ. Vui lòng liên hệ số HOTLINE để biết thêm chi tiết .
Ngày Nạp Tệ Thanh Toán Hộ
11/12/2017 2:06 PM 3435 3460
09/12/2017 1:09 PM 3435 3457

Xem Full Tỷ Giá

Hướng dẫn

Hướng dẫn

Go Top