Tỷ giá ngoại tệ

Tỉ giá được cập nhật thường xuyên hằng ngày, tuy nhiên lưu ý với tỉ giá tiền tệ (Tiền Trung Quốc) sẽ được thay đổi nhẹ trong từng giờ. Vui lòng liên hệ số HOTLINE để biết thêm chi tiết .
Ngày Nạp Tệ Thanh Toán Hộ
22/01/2018 12:22 PM 3536 3560
19/01/2018 9:59 AM 3535 3555

Xem Full Tỷ Giá

Hướng dẫn

Hướng dẫn

Go Top